https://norway.taplowgroup.comskyline
https://norway.taplowgroup.comOslo
https://norway.taplowgroup.comHarbor
en-USnn-NO
  • General Information
  • Specific Information
  • Consultants

OM TAPLOW NORGE

 

Taplow Norge har vært medlem av The Taplow Group siden 2004. Vi fokuserer på rene Search oppdrag (aktivt søk) - men vi bistår også ved annonserte stillinger og "second opinions". Vår omsetning kommer hovedsakelig fra oppdrag i Norge, men vi samarbeider også med de Nordiske kontorene og andre kontor i The Taplow Group. Vi følger gjerne vår norske kunder "ut i verden". Vi jobber primært med lederstillinger, senior spesialister og andre nøkkelstillinger i bedriftene.

 

KONSULENTER

Våre konsulenter er seniorer med erfaring fra lederstillinger i norske og internasjonale bedrifter, og kan derfor gi kundene verdifulle råd utover selve rekrutteringsbistanden.

Konsulentene holder seg kontinuerlig oppdatert i sine bransjer for å fremskaffe de beste kandidatene, kunne gi oppdragsgiver feedback fra markedet, og bygge nettverk.

Vi kjenner selskapene i våre bransjer og vi forstår posisjonering av selskaper og stillinger. Dette er viktig i et hurtg teknologisk skifte som påvirker måten forretninger gjøres på, selskapenes organisering, og ikke minst stillingene som skal besettes.

 

PROSESS

Taplow Norge har gode og treffsikre prosesser i arbeidet med å finne den beste kandidaten til hvert oppdrag vi påtar oss. Vi jobber allikevel kontinuerlig for å bli bedre og sørge for at enhver kandidat får en positiv opplevelse i form av innsikt og læring i prosessen - uavhengig av om hun blir ansatt eller ikke. Oppdraget skal også være en positiv opplevelse for oppdragsgiver i form av en ryddig og effektiv prosess, og god "Employer Branding". Målet er et best mulig utført oppdrag som fører til at den nyansatte blir i stillingen i mange år. Dette lykkes vi godt med, og vi garanterer våre oppdrag.

 

KONFIDENSIALITET

Taplow Norge styres etter våre hovedverdier; Profesjonalitet - Intigritet - Leveringsdyktighet.

Ansettelsesprosesser involverer behov for konfidensialitet og sikker behandling av data. I tillegg er det prosesser som kan være sensitive for både kandidater og oppdragsgiver. Taplow Norge legger stor vekt på å forvalte den tilliten vi blir tildelt ved et oppdrag. Vi håndterer mennesker og prosesser med profesjonalitet og integritet. Vi følger alle regler for korrekt behandling av data. Som medlem av AESC - Association of Executive Search Companies, følger vi AESC's regler for etikk i ansettelsesprosesser.

 

VERDIER

For å kunne etterleve våre verdier, Profesjonalitet - Integritet - Leveringsdyktighet, fokuserer vi på bransjene hvor vi har god kompetanse. Taplow Norge har konsulenter med erfaring fra flere bransjer. Vi har sterk kompetanse og fokus på IT for å møte de økte behovene for digitalisering og E-handel i næringslivet. 

 

BRANSJER

  • RETAIL - B2B/B2C/E-handel
  • IKT
  • BYGG OG ANLEGG
  • EIENDOM
  • FINANS
  • INDUSTRI OG ENERGI

 

SKREDDERSYDDE PROSESSER

Taplow Norge fokuserer på Search - aktivt søk i markedet etter kandidater. Det fordi de beste lederne og spesialistene sjelden leser jobbannonser, og at aktivt søk da er den mest effektive måten å få et godt resultat. Det kan være gode unntak hvor kandidatmassen er mer uoversiktlig, hvor annonsering er et bedre valg. Disse kan kombineres.

Vi er som selskap satt opp for å kunne levere hele prosessen i en ansettelse. Noen kunder foretrekker uansett å gjøre deler av denne selv. Vi skreddersyr oppdragene slik at oppdragsgiverne får det de vil ha. Vi leverer våre oppdrag med garanti.

 

Filter by:
search
Consultants